| 中文版 English

具体要求

其它要求

-
关闭
Five various publications related to the history of the Low Countries, geography and the animal
比利时 北京时间
2022年11月25日 开拍
拍品描述 翻译
Full title: Five various publications related to the history of the Low Countries, geography and the animal kingdom, 17th/19th C.:Various formats. * F. Strada, De thien eerste boecken der Nederlandsche oorloge, (in 't Latijn beschreven door ... Famianus Strada ... Aenvangende met het vertreck van Keyser Carel de V. tot het begin van de regeeringe van Alexander Farnesius de III. Hertogh van Parmen en Placenten; Verduytscht door Guilliam van Aelst), Amsterdam, [1646]. With engravings. * M. Buqcello, Abrege de la geographiede Crozat, Paris, 1825. With engravings. * G. Cuvier and W. MacGillivray, The Edinburgh Journal of Natural History and of the Physical Sciences with the animal kingdom, London, 1835-1836. With about thirty beautiful hand-coloured engraved plates. * Two editions with travel stories, both with engravings and (folding) maps: (1) Aanmerklijke en geheugeniswaardige scheeps-togt van Eduardo Lopez, Portugeez, gedaan na 't vermaarde Koningrijk Congo in Africa, anno 1578 - Aanmerklijke zee en land-reysen gedaan door Caspar Balby, Venetiaans koopman, naar Oost-Indien, van 't jaar 1579 tot het jaar 1588 - Ontdekking van West-Indien, vlijtig ondersogt, en naauw-keurig aangeteekend door Joseph D'Acosta, soc. Jesu, op zijn reys-togt derwaarts gedaan anno 1592 - Ongelukkige Voyagie van Michiel Heberer, van Bretten, door verscheyde gedeeltens van Asia en Africa in het jaar 1582 - Seer aanmerkelyke reys-beschryvinge na Constantinopolen en Egypten, gedaan in het jaar 1605, en vervolgens, door Nicolaus Schmidt - Bericht van een Mahometaans koopman aangaande Cambalu mitsgaders de moeijelijke reys van Benedictus Goes, gedaan van Lahor over land door Tartaryen na China in 't jaar 1598 - De landschappen der Percoptize en Nogaize Tarters, Circassen, Mingrelianen en Georgianen beneffens die van de Crim...in 't jaar 1633 - Gedenk-waardige aanteekeningen gehouden door den eerwaarden vader Hieronymus lobo op zijn voyagie gedaan in het jaar 1636 - Naauwkeurige aanteekeningen van den eerwaarden vader Manuel d'Almeida wegens Opper-Ethiopien - De scheeps-togt van den heere Mouette - Rampspoedige scheeps-togt van den heere Gallonye, gedaan uyt Vrankryk na 't eyland S. Christoffel ... - Hachelijke reystogt van jacob Jansz. de Roy na Borneo en Atchin, in sijn vlugt van Batavia, derwaards ondernomen in het jaar 1691 en vervolgens - Voorname scheeps-togt van jonkheer Otho Fridrich van der Greuben, Brandenburgs edelman, na Guinea, met e keur-vorstelijke fregatten, gedaan in het jaar 1682 en vervolgens - Ontdekking van eenige landen en volkeren in 't noorder-gedeelte van America door den vader Marquette ... en de heer Joliet, gedaan in het jaar 1673 - Voyagie van Evesko Petelin en Andrasko na Tartaryen en Cathay of China, gedaan uyt Moscovien in het jaar 1619 - Scheeps-togt na West-Indien van Hieronymus Benzo, geboortig van Milanen, in het jaar 1541. (2) Seer aanmerkelyke reys-beschryvingen van Johan du Plan Carpin en Br. Ascelin ... Na Tartaryen, en andere Oostersche volkeren - Aanmerkelyke reys gedaan door Willem de Rubruquis ... na d'oostersche gedeelten der wereld, insonderheyd na Tartaryen en China in 't jaar onses heeren 1253 - Sonderlinge reysen van Joseph, den geboornen Indiaan, bevattende een aanmerklijke beschrijving der landen, steeden, en inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz. door de Portugezen uyt sijnen mond opgetekend, anno 1501 - Scheeps-togt van Johan de Verrazano, Florentyner, na Florida; uytgesonden van Francoys de I, koning van Vrankrijk, om vreemde landen te ontdekken, in het jaar 1524 - Seer aanmerkelijke Scheeps-togten, gedaan door Franciscus Pizarrus, en Didacus Almagrus van Panama na Peru, in den jare 1526 - Naauw-keurige voyagie van Nicolaas Clenard, hoog-leeraar in d'Academie tot Leuven, door Vrankrijk, Spanjen en Portugaal, na Africa, gedaan in het jaar 1535 en vervolgens - Gedenkwaardige scheeps-togten na Rio de la Plata ... verrigt onder den Spaanschen Admiraal Pedro de Mendosa, anno 1535, en de volgende jaren (beschreven door Ulrich Schmidt van Straubingen) - De Gedenkwaardige Voyagie van Don Ferdinand de Soto, na Lorida, en desselfs ontdekking van de landen in dat gewest, met al wat aanmerkenswaardig op die vierjarige reyse is voorgevallen, gedaan anno 1539 en vervolgens - Naauwkeurig verhaal van een reys door portugijsen uyt Indien gedaan na Soez, in den jaaren 1540 en 1541 (beschreven door Don Johan de Castro) - De voorname scheeps-togten van Jan Staden van Homburg en Heffen, na Brazil, gedaan anno 1547 en 1549 - De seer aanmerklijke en vermaarde reys, van Johannes Lerius na Brazil in America gedaan anno 1556 - Eerste scheeps-togt van Johan Ribald na Florida, gedaan in het jaar 1562 - Caesar Frederiks agtien-jarige reys na en door Indien anno 1563 en vervolgens - Scheeps-togt na Ysland en Groenland gedaan door Dithmar Blefkenius in 't jaar 1563 - Seer aanmerkelyke reysen, na en door Syrien, 't Joodsche land, Arabien, Mesopotamien, Babylonien, Assyrien, Armenien andc., in 't jaar 1573, en vervolgens gedaan en beschreven door Leendert Rouwolf.

本场其它拍品

  • 竞价阶梯
  • 快递物流
  • 拍卖规则
  • 支付方式
竞价区间 加价幅度
0
10
100
20
500
50
1,000
100
2,000
200
5,000
500
20,000
2,000
100,000
5,000
+

价格信息

拍品估价:300 - 600 欧元 起拍价格:240 欧元  买家佣金: 33.00% + VAT

拍卖公司

Coronari Auctions
地址: Steenweg 144A
邮编: 9810
向卖家提问

小贴士

1. 一般拍卖公司接受的付款方式有以下几种:
现金、信用卡、转账汇款、银行支票、个人支票以及PayPal支付。
使用PayPal支付时,请留意需要在账单金额的基础上额外加上 4% 的手续费。
2. 信用卡的种类有以下几种:
3. 转账汇款时请注意银行手续费
海外拍企会要求足额到账,所以请您在汇款时,选择足额到账,或在汇款金额的基础上加上汇款手续费(如25美金)。
4. 国际转账汇款时, 您需要知道海外拍卖行以下汇款信息:
* 收款人名称
* 收款人地址
* 收款人银行账号
* 收款银行国际编码(8位字母数字组合,必填项, 如: BFKKAT2K)
* 收款银行清算码(9位数字组合,选填项)
* 收款银行名称
* 收款银行地址
5. 运输相关事项
有的海外拍卖行会替您安排和协调运输, 您只需要支付相关的运费及保险费(如您需要)即可;有的海外拍卖行会推荐几家长期合作的运输公司, 这些运输公司有着良好的信誉和高质量的工作效率,您大可放心。您只需要提供您的收货地址, 竞得拍品账单。 运输公司会根据您提供的信息给您报价, 您可以在其中选择最优的报价者来承担运输任务。然后就是付款了, 信用卡是最常用的支付手段, 当然还有其他像PayPal,转账等。
6. 进口通关可能出现的关税
国际运送的包裹在进口清关过程中如需支付关税,需由包裹接受人(即买家)自行承担。 征收标准:具体征收标准和额度以海关通知和解释为准。
7. 禁拍拍品
海外拍卖会可能会出现中国法律禁止交易的物品,如枪支、管制刀具、象牙、犀角等;中国买家不得通过本平台参与上述物品的拍卖活动;任何情形下,买家均须对自己的竞拍行为独立承担责任。
服务热线:400-608-1178
查看全部小贴士